વાડી ની ગુજરાતી થાળી નિકુંજ વસોયા દ્વારા | Gujarati Thali Recipes Cooking at Farm By Nikunj Vasoya

ગુજરાતી વાનગીઓ નો ખજાનો, આજેજ ડાઉનલોડ કરો એપ.Special Gujarati Thali Recipes cooked by Nikunj Vasoya in an Indian Village called Khijadiya.#GujaratiThali #ThaliRecipes #VillageCooking Namaskar Mitro Hu Nikunj Vasoya Mari Gujarati Food Channel par tamaru Swagat Karu Chu. Mitro aa channel par tame Gujarati Recipes in Gujarati Language ma joi sakso.Mitro Mari darek Gujarati Vangi ane Gujarati Vangi Banavani Rit hu Tamne Khubaj Saral Tathi Sikhvadis. Mitro Mari Gujarati Vangi o Joy ne tamne khubaj Anand avse. Mari Gujarati Recipes in Gujarati vadi channel ne jarur thi follow karjo jethi tamne Gujarati Recipe Vegetarian Jevi ke Gujarati Shaak, Gujarati Sweet, Gujarati Namkeen, Gujarati special recipes jova madi rese. Mitro Maru Gujarati Food khas rahese karan ke hu Mari Gujarati rasoi ne ek alagaj andaj ma raju karis. Mitro maro aa Gujarati Rasoi Show vadhu loko Sudhi pohachadva vinanti.

drabnail777

graphics look sick.

Lindi Coetzee

poor panda

nirranj prabhu

He's a phenomenon!!! Oh boy! You made me dream!

Rosy Diamonds

I'm the pool guy, and/or Hot Sand!

elohn4

where is this?

hướng Nguyen

Hay đấy

32 Su

Loyalty is forever by 32su on YouTube listen

khaalif mahardhika roza

Germany

Laura Dyck

Garrett is happy with a podium finish and so are we ❤️

Martin Rochon

is it right to say I was scared ?

inthedarknessof heaven

legendary women

Carson Campbell

Go Georgia (6-0)

GW

GW - MADNESS now online on my youtube channel ! ❤️

Бlin Дima

3:19 what's that golden thing in the truck next to the pizza planet one

Rawan SS

where's her makeup details in the discreption box :(

Kenneth Porlucas

You should do arcade stereotypes

The Player 531

bro i found elaphant flip on my own 

Texas Edition

U did Not fall in love ur just his best friend IDIOT

Marcin Poplawski

me pro papier

Hi There

When it was snake's birthday on the quiet part when she rises the sinper the sound effect is form/ninjakiwi/forgot name

Akisha Parker

From my perspective, the player did not even touch the guy that was ejected. However, it seems he went out of his way to reach over and push him. Seems petty, the people the player DID fall on seemed like good sports and even patted him on the back.

Activate Halo

OKAY THAT FREAKED ME OUT!

Yousuf N

These people are so perfect

Александр Соколов

Fucking MTA...

Jackson Lee

the very first video before I started following DP. Miss it! keep on the good job guys!

Rokidm 22

Yes

Jabelle Wang

You guys have 17 million more subs than Jake Paul! are you better than pew die pie then?

Everyone: are they still friends??

Barça Fans

We won’t be seeing Rachel much anymore..That’s sad

JedDraws

1:52 I love the transition!! Cards to cards 🃏🃏🃏

Firebrill

At 4:48 i thought the ball was gunna hit him in the face:P

Bam Bam

When I close my eyes and listen I hear a somewhat white hopsin.

whatever man.. 3

TheBigtony209

Are they twins?

Noemi Benitez

I forgive you

Round bread with toppings on it tv

Im sure they try each trick hundreds and thousands of times before they get that perfect one stunt ! Anyone can do that ! Big thumbs down !

👌 👌

Potato Man

Woo! Been waiting for this one :)

Maria Surówka

you should do little baby trick shots

👇🏽